Het verschil tussen mannen en vrouwen (01)

Welk verschil? (Bron: Awkward Family Photos)

Welk ver­schil? (Bron: Awk­ward Fami­ly Pho­tos)

Als een vrouw des och­tends wak­ker wordt, dan staat ze op uit bed en maakt zich klaar om aan de dag te begin­nen. Ze wast en plast zich en bijt een ont­bij­tje. Een man wordt iets tra­ger wak­ker. Tij­dens dit pro­ces praat hij mom­pe­lend en over­sla­pen over sla­pen. Want sla­pen is heer­lijk.

Als een vrouw de keu­ken opruimt, dan ruimt ze de keu­ken op.
Een man slurpt kof­fie van gis­te­ren, bijt het ont­bij­tje van zijn vrouw en bekijkt opge­ruimd het oprui­men.

Als een vrouw de krant leest, dan leest ze cur­sief de krant en blijft han­gen bij cur­sief­jes. Ze zucht bij ver­ve­len­de kop­pen en bla­dert ver­veeld ver­der tot de ver­ve­len­de kop­pen op zijn. Dan zucht ze en gaat ver­se kof­fie zet­ten.
Een man leest de eer­ste twee pagina’s van de krant, beklaagt zich het abon­ne­ment en bekijkt met hon­den­ogen het kof­fie­zet­ten.

Als een vrouw kof­fie­drinkt, dan doet ze eerst een half klont­je en een wolk­je melk in haar kop­je. Dan neemt ze het kop­je met bei­de han­den vast, neemt een slok­je waar zelfs een kabou­ter niet tevre­den mee zou zijn, draait het hoofd een beet­je schuin en kijkt mij­me­rend door het raam. Daar­na zegt ze dat er toch niks boven een vers kop­je kof­fie gaat.
Een man wan­delt naar het aan­recht, zet de ther­mos aan zijn mond, neemt genoeg slok­ken om een kabou­ter­dorp mee te over­stro­men en zet de ther­mos onge­slo­ten weer op het aan­recht. Dan vraagt hij of er nog bier is.

Als een vrouw bier drinkt, dan bestelt ze eerst vijf cog­nac­jes en besluit daar­na dat het hek toch van de dam is.
Een man zoekt eerst het hek­je, schopt het van de dam, neemt één van de laar­zen van zijn vrouw en laat die aan de tap vol schui­mend ger­ste­nat pom­pen.

Als een vrouw naar An incon­ve­nient truth van Al Gore kijkt, dan vraagt ze zich af waar­om de belang­rijk­ste bood­schap van de film – hoe je er god­ver­dom­me zelf iets aan kan doen – pas tij­dens de eind­ge­ne­riek aan bod komt.
Een man vraagt zich luid­op af waar­om paprika­chips nooit naar papri­ka smaakt.

To be con­ti­nued.

7 reacties

 1. Het Schoonste zusje schreef:

  …de paprika­chips die hier ver­meld wordt, heeft, hoop ik, toch niets te maken met die­ge­ne die ver­meld is in het ’Ali G’ stuk­je van de vrouw waar­op dit stuk­je onge­twij­feld geba­seerd is?!

  Leuk stuk­je trou­wens!

 2. Yuri schreef:

  Ik zou niet zo kwis­tig met die onge­twij­feld omsprin­gen, schoon­ste zus­ke!

 3. Lilimoen schreef:

  ”Want sla­pen is heer­lijk” … als je ein­de­lijk dan toch in slaap geval­len bent ter­wijl de vrouw naast je gelui­den maakt die je niet voor moge­lijk houdt.

 4. Zezunja schreef:

  Yuri doet zelf aan wolk­jes melk, niet ik. Dus dat gaat ongew­tij­feld over hem.
  En je kunt vast meer onge­rijmd­he­den vin­den, Clean Sis­ter. Zoals daar zijn het ’ver­veeld’ de krant lezen. Dat doe ik ook zel­den. Dan had ik toch echt een ander beroep moe­ten kie­zen. 😉
  Maar er zit­ten din­gen bij die me op het lijf geschre­ven zijn, dus wat dat betreft snap ik je ’ongew­tij­feld’.

 5. tomasz schreef:

  haha, tref­fend!

 6. Het Schoonste zusje schreef:

  @ Yuri en Zezun­ja: het spijt me, ik zal mijn voor­ba­ri­ge con­clu­sies in het ver­volg voor mezelf hou­den, ik was onge­twij­feld abuis…

 7. henk schreef:

  Dit jaar zou­den we 50 jaar bij elkaar zijn geweest, als zij niet­was over­le­den.
  Nog steeds krijg ik een ver­liefd gevoel als ik aan haar denk.
  Il moet zon­der haar ver­der omdat ik kin­de­ren en klein­kin­de­ren heb.
  Anders was ik er mee gestopt. Ook al wil­len dat die men­sen die in het kabi­net zit­ten en den­ken te weten wat God wil dat niet toe­staan.
  Ik geniet van mijn nage­slacht, maar heb ook de nodi­ge bee­den­kin­gen over hoe ze .….…
  Groe­ten Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *