Het ver­schil tus­sen man­nen en vrou­wen (02)

Welk verschil? (Bron: Awkward Family Photos)

Welk ver­schil? (Bron: Awk­ward Fami­ly Pho­tos)

Vrou­wen weten alles van man­nen.
Man­nen weten niks van vrou­wen.

Vrou­wen weten alles van intie­me hygi­ë­ne.
Man­nen weten ook alles van intie­me hygi­ë­ne, maar zul­len dat nooit open­lijk bespre­ken met pak­weg Dr. Phil.

Vrou­wen hou­den van Dr. Phil.
Man­nen hou­den van voet­bal, vrou­wen, bier, pra­ten over intie­me hygi­ë­ne in intie­me kring, rebir­thing en mas­tur­be­ren.
Dr. Phil houdt van klei­ne kaal­ge­scho­ren Shetland-pony’s, muil­kor­ven en glij­mid­del op basis van plan­tenex­trac­ten.

Als een vrouw een Shetland-pony ziet, denkt ze Oooh wat schat­tig! en Ik wil er ook zo een­tje.
Als een man een Shetland-pony ziet, denkt hij Heei, een Shetland-pony! Afkom­stig uit Schot­land, en de op één na klein­ste pony ter wereld. Enkel de zeld­za­me Fala­bel­la is nog klei­ner!

Als een vrouw haar intie­me delen scheert, denkt ze God­ver­dom­me kut-gender-dinges en Waar­om ik al die moei­te en hij niet?
Als een man zijn intie­me delen scheert, doet hij dat om in touch te komen met zijn fema­le side.

Als een man de intie­me delen van zijn vrouw scheert, is hij wel­licht een roman­ti­cus eer­ste klas.
Als een vrouw de intie­me delen van haar man scheert, kan hij maar beter een doek­je klaar­hou­den.

Als een vrouw langs een bouw­werf wan­delt en een sta­pel beton­nen bui­zen ziet lig­gen, dan gaat er ergens in haar ach­ter­hoofd iets jeu­ken. Ze krijgt ech­ter nooit de kans om uit te voge­len wat er pre­cies jeukt, omdat ze stee­vast wordt nage­flo­ten door bouw­vak­kers.
Als een man langs een bouw­werf wan­delt en een sta­pel beton­nen bui­zen ziet lig­gen, dan denkt hij Heeeeei! Pij­pen!

Als een vrouw iets schrijft over het sche­ren van intie­me delen, dan wil ze daar­mee een maat­schap­pe­lij­ke onge­lijk­heid aan­kaar­ten.
Als een man iets schrijft over het sche­ren van intie­me delen, dan lijdt hij ver­moe­de­lijk aan een zwa­re erec­tie­stoor­nis.

Als een man hoog­staan­de en tot dan toe onge­ë­ve­naar­de pro­za over het sche­ren van intie­me delen pro­du­ceert, dan lijdt hij ver­moe­de­lijk ook aan een zwa­re erec­tie­stoor­nis.
Als een man hoog­staan­de en tot dan toe onge­ë­ve­naar­de pro­za over het sche­ren van intie­me delen pro­du­ceert, licht kalend is maar dat niet erg vindt, kat­ten leu­ker vindt dan hon­den en Twin Peaks even leuk als Tempta­ti­on Island, dan ligt hij ver­moe­de­lijk graag naakt en fris gescho­ren voor de tele­vi­sie met de poes op schoot.
Als hij geen erec­tie­stoor­nis heeft.

Als een vrouw een erec­tie­stoor­nis heeft, kijkt ze ver­moe­de­lijk te veel naar Dr. Phil.

4 reacties

 1. Ver­hel­dert zaken waar­van ik niet eens wist dat ze duis­ter waren. Onont­koom­baar! (dat laat­ste spe­ci­aal met de gedach­te aan het cite­ren op de ach­ter­flap)

 2. Sparce schreef:

  Alleen maar waar­he­den als koei­en. Heb ik al eens mijn bewon­de­ring voor uw intel­lect geuit?

 3. Yuri schreef:

  De ach­ter­flap van mijn intel­lect dankt u!

 4. Deh Haagh schreef:

  *Grijns* Ik was al eens begon­nen over man­nen en vrou­wen en de ver­schil­len en prompt vlie­gen aller­lei stuk­jes mij om de oren en die van u is waar­lijk hila­risch.

  Wat ik reeds gevon­den heb:
  http://daphnevanstaveren.punt.nl/?id=367884&r=1&tbl_archief=&
  http://daphnevanstaveren.punt.nl/?id=367883&r=1&tbl_archief=&
  http://ginnyswereld.punt.nl/?id=301039&r=1&tbl_archief=&
  http://ginnyswereld.punt.nl/?id=301038&r=1&tbl_archief=&
  http://daphnevanstaveren.punt.nl/?id=367261&r=1&tbl_archief=&

  Wat ik reeds geschre­ven had:
  http://dehhaagh.punt.nl/?id=351770&r=1&tbl_archief=1&
  http://dehhaagh.punt.nl/?r=1&id=351536
  http://dehhaagh.punt.nl/?id=287680&r=1&tbl_archief=&

  Mijn excu­ses voor de lelij­ke url’s maar ik weet geen ande­re manier om ze te ver­fraai­en op uw log. En niet dat u nu alles moet lezen maar ont­hou­den wil­de ik het u niet 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *