Categorie: Podi­um

Soms kruip ik op een podi­um. Dan ver­tel ik ver­haal­tjes of doe ik een dans­je. NEE WANNES GEEN DANSJE.

Bonte Avond @ Ithaka Leuven

Veel te veel gedich­ten

Ik stond gis­te­ren op het podi­um van de Bon­te Avond van Kun­sten­fes­ti­val Itha­ka 22. Het was aldaar een euh bon­te bedoe­ning onder de beziel­de lei­ding van kunst- en knip­sel­paus Geert Simo­nis. Ik tart­te het lot door veel te veel gedich­ten…

© Fiëbre

Kadas­ter

Bon. Ik sta op 10 mei eerst­ko­men­de op het podi­um van De Come­dy Harem te Gent. Naar alou­de gewoon­te is het voor­lo­pig nog een raad­sel wat ik daar pre­cies zal doen. Ik beloof hoe dan ook dat er min­stens twee…

13 jaar De Sprekende Ezels

Feest!

De Spre­ken­de Ezels wor­den 13 jaar en ze vie­ren feest. Ik ook. Niet van die 13 jaar maar wel van dat feest. Klik hier of daar voor meer info.

De Sprekende Ezels in Turnhout

En de ezel hij balk­te

Gis­te­ren stond ik op een onoog­lijk klein podi­um in Café ’t Pand te Turn­hout, alwaar de eer­ste Kem­pen­se edi­tie van De Spre­ken­de Ezels plaats­vond. Samen met Tom Drie­sen, The Peer Friends, Char­lot­te Van den Broeck, JVDB, Lut Van Noo­t­en, Adri­aan…

Week van de diversiteit

Diver­si­teit!

Het belang­rijk­ste ken­merk van de scheld­ka­bou­ter­ziek­te – en dat ver­klaart met­een ook de evo­lu­tie van het taal­ge­bruik in de dor­pen die wij onder­zoch­ten – is een oncon­tro­leer­ba­re drang om te schel­den – vaak in totaal onver­staan­ba­re bewor­mi­dor­mi pro­pe­loef.

Vier deba­cles

Ik ben even te lui om syno­nie­men voor deba­cle te ver­zin­nen, dus u gaat het woord in de komen­de regels nog vaak tegen­ko­men.

Mijn vriend

Mijn vriend zoekt een nieuw lief. Kan­di­da­ten mogen zich mel­den in het reac­tie­luik.
Of kom op maan­dag 21 april gewoon naar De Spre­ken­de Ezels in Leu­ven.

Nog een echte kleedkamer

Mei neerste fin­na­le

Mijn stoel­gang leek in de verste ver­te niet op een spie­gel­pa­leis, maar dat wil u waar­schijn­lijk niet weten.

Bij de Lunatics

Van de ezel en de steen

Maar een ezel stoot zich wel dege­lijk bij tijd en wij­len her­haal­de­lijk aan dezelf­de rots­par­tij. Die ezel ben ik, de rots­par­tij heet stand-up come­dy.

Trou­wens

Eer­ste Spre­ken­de Ezels: maan­dag 15 okto­ber om 20u30 aan de Molens van Ors­ho­ven (Sta­pel­huis­straat 15 3000 Leu­ven). Inkom Gra­tis!

Boek mij!

Op dit moment heb ik onge­veer 15 minu­ten the­a­tra­le waan­zin in de eta­la­ge. Poë­tisch onver­ant­woord kabou­termar­te­len. Gevoe­li­ge en emo­ti­o­neel diep­gaan­de slij­me­rij. Een mani­fest tot het res­pec­te­ren van han­sap­lof­fie poep­gat. Een ver­haal.

Help, ik word caba­re­tier… (2)

Maar in eer­ste instan­tie heb ik dus een pro­gram­ma nodig. En the last time I check­ed, was dat pro­gram­ma er nog niet. Ik stel voor dat u hier alvast de lach­band start.