Tags: andré léonard

De foto van het jaar. (© Reuters)

De foto van het jaar

Ik heb iets schoons voor u. Dins­dag­avond gaf mon­seig­neur André Léo­nard (dat is die meneer die al jaren­lang denkt dat car­na­val het hele jaar duurt) in Brus­sel een lezing. Over blas­fe­mie. Dat laat­ste is niet zo belang­rijk, maar het bleek…

Kerstmis is voor homo’s

The Jack­son 5, Sha­kin’ Ste­vens, Otis Red­ding, Nat King Cole, Judy Gar­land, Joh­n­ny Mathis, Joh­n­ny Cash, Frank Sina­tra, Bren­da Lee, Louis Arm­strong, Jose Feli­ci­a­no, Gene Autry, Elvis Pres­ley, Ella Fitz­gerald, Eart­ha Kitt, Dean Mar­tin, Bing Cros­by, Andy Wil­li­ams, Elmo & Pat­sy. Als­tu­blieft.