Tags: elec­tri­ci­teit

Apocalyps

Die nacht dat de wereld onge­veer ver­ging

Het eni­ge wat ik heb ont­hou­den van de serie Lost is die rare zwar­te rook. Mys­te­ri­eu­ze krin­ke­len­de win­ke­len­de zwar­te rook die door het bos glijdt en een eigen leven lijkt te lei­den. Die rook dames en heren die rook ge gaat het niet gelo­ven maar toch is het waar en maak u geen zor­gen aan het eind ver­tel ik gewoon hoe het zit maar die rook dus die mys­te­ri­eu­ze zwar­te krin­gel­rook die rook die was in ons huis.

Fuck toch een eind off zeg

Ik zal het vin­den (002)

Of het ook echt water­ijs is, of gewoon radio­ac­tief kryp­to­niet, laat ik in het mid­den.