Tags: gedicht

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruch­te­loos gesmacht

Tus­sen haak­skes. Ik foto­gra­feer­de de bal­lon­nen tij­dens Itha­ka 21. Het ble­ken de res­tan­ten van een werk van Lau­rens Mari­ën.

Een eerste lading angst

Een eer­ste lading angst

Vijf vro­lij­ke gedicht­jes voor Ingrid, Rut­ger, From­mel, San en Joost. Zij waren zo eer­lijk mij hun ang­sten toe te ver­trou­wen.

En ik vecht en ik vecht en ik vlieg

Super­man

Kijk, lief
Ik ben Super­man
Ik vecht en ik vecht en ik vlieg

Geeuw

1000 Reac­ti­ons can’t be wrong

Het expe­ri­ment, zij het dubi­eus van inslag en behept met een twij­fel­ach­ti­ge maat­schap­pe­lij­ke rele­van­tie, was geslaagd. Ik beloof­de u een ver­slag.

Feest

Ik druis met mijn kop tegen fees­ten.

Ik ben een vriend van de poë­zie

Niet dat u iets hoeft terug te zeg­gen, maar ik wil gewoon één keer het gevoel heb­ben een ech­te ido­la­te bak­vis te zijn.

Lief­ste (028)

Deze keer deed ik het met ruim­te­pen­del, sau­da­de en des­poot­je.