Tags: nigerian-scam

Mijn vriend Kennedy Mobutu

Her­in­nert u zich deze nog?

Maar net op het moment dat Ken­ne­dy dacht dat de wereld hem nu wel ver­ge­ten zou zijn, gooi­den Radio 1-presentatoren Pee­ters en Pichal een kar­re­vracht roet in het eten door hem onver­bloemd in de vlaam­se ether te gooi­en.

Mijn vriend Kennedy Mobutu

Mijn vriend Ken­ne­dy Mobu­tu

Ieder­een krijgt wel eens een mail in de inbox van één of ande­re afstam­me­ling of wedu­we van één of ande­re afri­kaan­se rij­ke stin­kerd die drin­gend één of ander gie-gan-ties bedrag via een euro­pe­se reke­ning wil doors­jas­sen om aller­lei tak­sen of belas­tin­gen te ont­dui­ken.