Tags: politiek

Sing a simple song

Sing a simple song

Ik hou van simpele waarheden. Als ge koppijn hebt, dan kunt ge vloeken en zuchten. Ge kunt een aspirientje pakken en hopen dat het overgaat. Ge kunt beginnen kakken op de farmaceutische industrie dat...

America (The Nice)

America

Ergens in de buurt van het jaar 1957 schreef Leonard Bernstein de muziek voor het zotte liedje America, onderdeel van de al even zotte musical West Side Story. In het lied worden de Verenigde...

You're a cog in the machine

Cog in the machine

Ik maakte een filmische ode aan de politici van deze wereld. Want dat verdienen ze. Met hun diplomatieke en professionele talenten gaan zij dagelijks aan de slag in parlementen en regeringsgebouwen. Onversaagd en onvermoeibaar...

Organagram van de Belgische politiek

Organagram van de Belgische regering

Ik bakte – in opdracht van De Mensenwaan – een organagram van de Belgische regering. En nee, dat is niet hetzelfde als een organogram. Op zoek naar de oplossing? Dan verwijs ik u graag...

© Stijn Kuylen

Beste meneer Wouter Beke

Beste meneer Wouter Beke, Er stond een interview met u in de krant. In de inleiding zegt ge ‘Als ze een argument kunnen aanbrengen tegen een kortere zomervakantie, moeten ze dat maar geven.’ Dat...

Recht

Recht

Grafisch experimentje als klein protest tegen de Belgische stemplicht, naar mijn bescheiden mening een prehistorische anomalie. (Achtergrond © Thomas Fisher Rare Book Library)

Ik weet ook niet op wie ge moet stemmen, bazeke.

Ik ben een beginnend en ploeterend freelancer, ik heb te weinig centjes, ik krijg schurft van ambtenarij en dingen die ge aan een loket moet regelen, en ik ben een beetje mensenschuw. Voor al die problemen heb ik nog nooit een politicus een oplossing horen aandragen.