Tags: Zezun­ja

Knooppunten

Knoop­pun­ten

Ik schreef een reeks num­mer­tjes op mijn hand. 33, 73, 75, 76, 78, 90, 89, 88, 87, 73, 33. De knoop­pun­ten van het op sta­pel staan­de fiets­tocht­je. Het voor­deel van die num­mer­tjes op mijn hand is twee­ër­lei. Ten eer­ste moe­ten…

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jon­ge, suc­ces­vol­le vrou­wen afkom­stig uit ver­schil­len­de vak­ge­bie­den. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­go­rie blog­gers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Luca

In Ame­land

Ik kan zeg­gen dat ik op Ame­land was, maar ik kan ook zeg­gen dat ik in Ame­land was. Ik vind in Ame­land het mooist, ook al moest ik nooit ver kij­ken om te besef­fen dat ik op Ame­land was. In…

Hier zijn we dan. Debuutroman van Maartje Luif.

Kij­ken naar schrij­ven is het mooi­ste wat er is

Ik: Lief­je, nog kof­fie? Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: Scheet? Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: Hier lief. Kof­fie. Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: En een brood­je! Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Niks is zo beto­ve­rend als iemand die – gedre­ven door onzicht­ba­re pas­sie – vol­le­dig onder­ge­dom­peld wordt in zin­nen,…

Fuck toch een eind off zeg

Ik zal het vin­den (002)

Of het ook echt water­ijs is, of gewoon radio­ac­tief kryp­to­niet, laat ik in het mid­den.

De hand van Zezun­ja

Zezun­ja is een – ver­moe­de­lijk links – poli­tiek gedre­ven iemand. De kans dat zij een of ande­re hoog­waar­dig­heid bekleedt, is niet gering.

Voor­spel­len

Lut­te­le secon­den voor de pruil­lip had ze iets gezegd als reac­tie op iets wat ik gezegd had tij­dens een gesprek dat we had­den over din­gen die we zei­den.

I see nak­ed peo­p­le

Ik zag een buik en een rug die even hard bloos­den als de wan­gen van hun eige­naar. Ik zag benen die ein­de­loos leken en armen die een vracht­wa­gen kon­den tor­sen.

Slee­ën (02)

Je stap­te van de trein. Ik had op het per­ron op je staan wach­ten ter­wijl ik de tijd als stroop langs me heen voel­de glij­den.

Slee­ën (01)

Ik zag je hup­pe­len van vriend naar vriend. Je hup­pel­de als een goud­vis in een vers aqua­ri­um. Voor zover goud­vis­sen hup­pe­len kun­nen.