Bijvoorbeeld

(lan­ge stil­te)

A Gij zijt nog­al een tet­ter­gat zeg
B Wablieft
A Gij zijt nog­al een tet­ter­gat
B Seri­eus?
A Seri­eus
B Dat wist ik niet
A Soms is het zo erg dat ik mijn eigen op auto­ma­ti­sche piloot zet. Zo van jaja mmh mmh dat zal wel amai zeg amai. Zon­der dat ik dus weet waar het over gaat he
B Echt?
A Echt waar
B Ge moet dat zeg­gen
A Wat?
B Ge moet dat zeg­gen als ik teveel tet­ter
A Ah ja gij hebt gemak­ke­lijk pra­ten. Dat is niet mak­ke­lijk zun­ne
B Hoe­zo?
A Ge moet daar eens iets pro­be­ren tus­sen te krij­gen, tus­sen dat getet­ter van u
B Ge moet mij onder­bre­ken
A Gij zijt niet te onder­bre­ken
B Dan moet ge op tafel klop­pen
A Er is geen tafel
B Dan moet ge gewoon. Klop­pen
A Gewoon klop­pen. Waar op?
B Op mij
A (klopt)

2 reacties

  1. Liesbet schreef:

    Haha, dit soort gesprek­ken zijn léuk!

  2. Yuri schreef:

    Dan moet je zeker de kalen­der van the­a­ter dete­rug­keer in de gaten hou­den…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *