Ik heb heimwee naar de zomer

Lang­uit in het gras lig­gen en krab­ben tegen de mie­ren
het holst van de nacht zo diep moge­lijk uit­hol­len zon­der iets bij aan te trek­ken
sla­pen in open­lucht en ’s mor­gens met de poe­zen ont­bij­ten
naar de cine­ma gaan om af te koe­len
naar de cine­ma gaan en na de film bui­ten­ko­men en zien dat het nog licht is
een ter­ras­je doen met mij (bij­voor­beeld)
een ter­ras­je doen als het begint te onwe­ren maar geluk­kig onder een afdak­je zit­ten
plan­nen maken maar ze niet uit­voe­ren
dat niet erg vin­den
ijs­kreem kopen in gro­te dozen
mer­ken dat de diep­vries niet diep genoeg vriest en alle ijs­kreem in één keer opeten
dat geen pro­bleem vin­den
er ook nog een bus slag­room op leeg­spui­ten
beslui­ten dat dat van­daag wel alle maal­tij­den ver­vangt
zwem­bad­je opzet­ten
me ver­ba­zen over hoe koud water kan zijn zelfs in de zomer
daar vlug aan wen­nen
een zon­ne­bril op sterk­te kopen
die niet dra­gen uit res­pect voor de zon
naden­ken over wat ik met het geld van die zon­ne­bril dan wel niet had kun­nen doen
door dat naden­ken in slaap val­len
in het zwem­bad­je
dro­men
ver­liefd wor­den
op reis gaan in mijn hoofd
bad­wa­ter­ge­wijs ver­rim­pe­len
thuis­ko­men in mijn hoofd
geen heim­wee heb­ben naar de win­ter
alles fijn vin­den
een muur beschil­de­ren
gin tonic
dat is gin met tonic en ijs
noot­jes op de stoep
goei­e­dag zeg­gen tegen mene­ren en mevrou­wen die voor­bij komen
gemoe­de­lijk zuch­ten en de ogen slui­ten

aan zomer­slaap doen
zomer­slaap uit mijn ogen wrij­ven
zomer­slaap uit jouw ogen wrij­ven

er dan in ver­drin­ken
en bad­wa­ter­ge­wijs ver­rim­pe­len
in jou

1 reactie

  1. ella schreef:

    in de hang­mat lig­gen met de poes op mijn buik,
    een boek in mijn han­den en een riet­je in mijn mond,
    en in de ver­te het lawaai van de auto’s op de ring horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *