Liefste (018)

Het was een zwa­re dag op de werf en de fun­de­rin­gen wil­den niet echt opschie­ten. Bij elke krui­wa­gen werd het ver­lan­gen naar jouw gezel­schap gro­ter. Toen die hel­le­veeg van het archi­tec­ten­bu­reau kwam vra­gen waar ik met mijn gedach­ten zat, liet ik ei zo na een zak cement val­len. Haar gekwet­ter klonk luid en lawaai­e­rig, en dat is een pres­ta­tie op een bouw­werf. Alles ging plot­se­ling beter, toen jij van­ach­ter de afras­te­ring voor ieder­een die het horen wil­de, kwam brul­len dat je onze vriend­schap wil­de omzet­ten in iets vuri­gers. Ik kan niet wach­ten om jou in mijn krui­wa­gen te laden.

Liefs, Wan­nes

Lief­ste xxx? Hier vind je meer uit­leg.
Deze keer deed ik het met een hel­le­veeg, lawaai­e­rig en vriend­schap.
(Nieu­we woor­den graag in reac­tie­din­ges)

13 reacties

 1. lord cms schreef:

  dat heb je mer mooi ver­woord ! u kunt het nog altijd!

 2. Yuri schreef:

  Danku­zeer!

 3. tomasz schreef:

  gitaar­zak ‑zo’n ding waar ge uw gitaar in kunt stop­pen dus‑, is dat geen geschikt woord?

 4. urbainalpain schreef:

  Ik mag hopen dat u bei­den een helm op had. Want voor je het weet staan die klojo’s van de over­koe­pe­len­de pre­ven­tie­dienst voor je neus en nemen ze die krui­wa­gen in beslag. En wat dan? Zult u na zo’n zwa­re dag nog de moed zien op te bren­gen om haar in uw bescher­men­de armen huis­waarts te dra­gen om aldaar samen een ver­fris­sen­de dou­che te nemen alvo­rens de diep­ste, warm­ste daden der lief­de te stel­len? Of met ande­re woor­den: alvo­rens u die hel­le­veeg via een lawaai­e­rig pomp­ge­luid kon­de doet van uw amech­ti­ge vriend­schap?

 5. Liesbeth schreef:

  Graag je lief­des­be­tui­ging voor­zien van de woor­den anto­niem, sys­teem­kaart en meer­keu­ze­toets. Geniet ervan, dan doe ik dat ook.

 6. Yuri schreef:

  @ tomasz: Dat is een zeer geschikt woord.
  @ urbain: We heb­ben de helm zo lang moge­lijk pro­be­ren op te hou­den, maar op den duur werd dat toch onhan­dig. Zeker onder de dou­che.
  @ Lies­beth: Dank­je­wel en maar euh. Graag één woord­je per keer. Goed als ik anto­niem er uit pik?

 7. Chloe schreef:

  pllll

 8. ella schreef:

  oor­stok­jes­ma­ni­ak?
  is dat mis­schien nog een woord om aan de wacht­lijst toe te voe­gen?

 9. ella schreef:

  ik kijk er al naar uit.

 10. J schreef:

  he, je over­zicht is niet up-to-date! Ga u ter­stond scha­men. Nu had ik wel­haast voor niets mijn brein zit­ten kra­ken tot het fan­tas­ti­sche woor­den als anto­niem en oor­stok­jes­ma­ni­ak uit­braak­te.. pool-position wil ik dan graag toe­voe­gen.

 11. ons moe schreef:

  welk lief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *