Dons

A: Dag mevrouw.
B: Goei­e­dag.
A: Eum. Sor­ry voor het sto­ren maar euh. Ik zag uw dons­de­ken han­gen en.
B: Par­don?
A: Ik zag dat uw dons­de­ken uit het raam hangt om te luch­ten.
B: Ja.
A: Dat is nog­al toe­val­lig want ik heb juist dezelf­de over­trek.
B: Euh.
A: Dat is er één uit den Aldi toch he?
B: Eum dat zou kun­nen ja.
A: Lek­ker warm is die he.
B: Ja. Fla­nel he.
A: Ja.

(Stil­te)

A: Eigen­lijk heb ik die over­trek niet meer.
B: Ah?
A: Nee mijn lief heeft de over­trek.
B: Oei.
A: En de kof­fie­zet.
B: Ja.
A: Maar eigen­lijk is hij mijn lief niet meer.
B: Nee?
A: Nee.

(Stil­te)

A: Maar hij heeft dus die over­trek mee.
B: Jam­mer.
A: Ja. Ik vind dat wel spij­tig eigen­lijk.
B: Dat zal wel.
A: Heel spij­tig.
B: Ja.
A: Ik heb geen ande­re over­trek.
B: Oei.
A: Ik heb ook geen dons meer.
B: Par­don?
A: Geen deken. Geen dons­de­ken. Die heeft hij ook mee. Mijn lief.
B: Ja.
A: Allez ja. Mijn ex-lief eigen­lijk.
B: Ja.

(Stil­te)

A: ’t Is niet zo warm he.
B: Dat valt wel mee zeker.
A: ’s Nachts bedoel ik. Als het don­ker is, wordt het koud he.
B: Ja dat is zo.

(Stil­te)

A: Ik heb het koud.
B: Oei.
A: ’s Nachts.
B: Mevrouw wat wilt ge eigen­lijk?
A: Oh niks, ik wou gew…
B: Want ik heb nog vanal­les te doen eigen­lijk.
A: Ja nee gewoon. Ik zag die dons­de­ken han­gen en ik dacht.
B: Ja?
A: Gewoon.
B: Wat?

(Stil­te)

B: Mevrouw? Ça va?
A: Ja ik eum. Ik moet maar es ver­der.
B: Dag mevrouw.
A: Toch toe­val­lig he. Die over­trek.
B: Goei­e­dag.

9 reacties

 1. Drs. Johan Arendt Happolati schreef:

  Een droe­vig stuk­je,
  Heer Maan­zand,
  En dat het koud is, ’s nachts, als je lief weg is en van die din­gen…
  U beheerst ove­ri­gens de toneel­taal.

 2. Marina schreef:

  Ik kan alleen maar hopen dat deze dia­loog aan uw eigen brein is ont­spro­ten en niet of nau­we­lijks op het waar­ge­beur­de geba­seerd is…

 3. buitel schreef:

  Heer­lijk om nog eens een the­a­ter­tekst van jou te lezen, Yuri! En nu ik er zo even bij stil­sta… Wordt het niet stil­le­t­jes­aan tijd om er weer één uit te voe­ren? Nu het zon­ne­tje schijnt en het ’s avonds warm genoeg is om vóór en na de voor­stel­ling een glaas­je wijn te drin­ken?

 4. Noynourfe schreef:

  Een mooi stuk­je,
  Heer Maan­zand,
  En dat je zon­der kof­fie zit, zo zon­der kof­fie­set. Ook dat nog…
  U beheerst ove­ri­gens taal. Mocht u dat nog niet zijn opge­val­len.

 5. Yuri schreef:

  @ Drs. H. – Ach, wat heet droe­vig? Ik vond het ook wel schat­tig toen het nog in mijn hoofd zat. Maar dank voor uw prach­ti­ge com­pli­ment!
  @ Mari­na – Haha­haaa. Zul­ke vra­gen krijg ik wel vaker. Ik maak er een ere­zaak van om er niet op te ant­woor­den…
  @ Bui­tel – Nope. Geen zon­ni­ge voor­stel­ling dit jaar. Wel­licht wél een win­ter­se con­fé­ren­ce bij een over­dre­ven knis­pe­rend haard­vuur…
  @ Noy­nour­fe – Dank!

 6. Sparce schreef:

  Dat had ik eens met een tele­foon.

 7. Zezunja schreef:

  En was jij toen dege­ne die aan­dacht nodig had Spar­ce?

 8. Juna schreef:

  Ik heb dat nou nooit. Nee. Nooit over dons­de­kens of ande­re din­gen die er toe doen. Wel over pen­si­oe­nen, per­soon­lij­ke lenin­gen en Vis­a­cards en ande­re din­gen die er niet toe doen.
  Ik wou dat mij eens iemand bel­de over een dons­de­ken.

  Je woor­den ver­schij­nen ach­ter mijn oog­le­den ten tone­le op het moment dat ik ze lees. Is dat ’taal­be­heer­sing’? Is dat ’schrijf­ta­lent’? Het is in elk geval erg mooi.

 9. Yuri schreef:

  Ik weet niet wat het is, maar ik moet blo­zen van je com­pli­ment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *