En dan nu: reclame!

Zoals het een waar­ach­tig zelf­be­vlek­ker betaamt, heb ik een lek­ker ijde­le cabaret-commercial in elkaar gebokst. Het onding ziet u hier­on­der, maar ook op you­tu­be. De opna­mes wer­den gemaakt tij­dens mijn per­for­man­ce bij de Spre­ken­de Ezels in Leu­ven, 15 okto­ber jongst­le­den. Came­ra­vrouw van dienst was Zezun­ja, tevens Exe­cu­ti­ve Pro­du­cer van de Maan­zand Mar­ke­ting Machi­ne. De alles ver­nie­ti­gen­de mon­ta­ge is van mijn hand.

Moest u geïn­tri­geerd wor­den door de beel­den­stroom die ik u voor­scho­tel, aar­zel dan niet om langs te komen op één van de vol­gen­de optre­dens (zie lager). Hier vindt u achtergrond-info.

Upco­ming Gigs (Engels is koel)
*15 sep­tem­ber | Leu­ven Draait | Leu­ven
*15 okto­ber | De Spre­ken­de Ezels | Leu­ven
*18 novem­ber | Libertad Road­kill Come­dy | Leu­ven
*20 novem­ber | Le Bal Infer­nalLuna­tic Come­dy Club Night | Gent
*27 novem­ber | Come­dy @ Café Kos­mo­pol | Leu­ven

12 reacties

 1. lilith schreef:

  Leuk! Ik wil meer. :) (maar ik heb geen tijd om any time soon naar Leu­ven of Gent te komen, helaas)

 2. tomasz schreef:

  Ha, goed om ’Love real­ly hurts wit­hout you’ van Bil­ly Ocean eens te horen!

 3. GDB schreef:

  Luis­ter, vir­tu­e­le kin­de­ren van me, wat ik ga ver­tel­len zal pijn doen. Jul­lie kwet­sen. Tot op het bot. Ge zult nadien zeer onge­luk­kig zijn. Elk zal een hoek­je opzoe­ken en wenen. Hui­len. Tie­ren. Kleen­exxxx vol snot­te­ren. Maar het is mijn plicht. Het is mijn plicht u te laten weten dat het film­pje zuigt. Het film­pje zuigt met name big time, zo big als the big apple en that apple is so big that a big that big direct geslacht zou moe­ten wor­den wegens veel te kor­te poot­jes en een pens zo dik dat je zou den­ken dat het een Viet­na­mees hang­bui­ken­var­ken­tje betreft (niet grap­pig, ik weet het; ok, ge zijt gekwest­st maar ik typ dit omdat ik jul­lie in mijn hart draag – alle­bei – ge moet niet met uw hoofd schud­den, ge weet dat het klopt). Het film­pje laat ten eer­ste geen enke­le grap van jou ver­staan­baar horen. Het maakt slecht(s) recla­me voor Bil­ly Ocean’s kapot gespeeld num­mer ’Love real­ly hurts wit­hout you’ Ten twee­de is het film­pje met lief­de gescho­ten, meer nog dan met een came­ra (foto­toe­stel – wha­te­ver). Fout, fout, fout. Lief­de mag niet door de humor heen sij­pe­len. Stand-up come­dy is busi­ness. Busi­ness plus lief­de is een no-go: dat is een ele­men­tair begin­sel van de stand-up come­dy. Vraag het maar aan men­sen die het kun­nen weten, zoals Gun­ter Lamoot of zo.
  Mijn sug­ges­tie: maak een ander film­pje. Jul­lie kun­nen beter. Veel beter. Ik weet het gewoon.

  P.S. Sor­ry folks.

 4. Yuri schreef:

  Heer GDB toch! Wan­neer bent u voor het laatst van de grond gegaan?

 5. Jozef schreef:

  Ik dioe m’n best om eens een kijk­je te komen nemen!

 6. Het Radiofonisch Instituut schreef:

  Luna­tic Come­dy Club, Yuri!
  Zon­der ‑s!
  Ik zal trou­wens met ple­zier uw MC zijn die avond, heb ik net ont­dekt.

 7. Yuri schreef:

  Excuus, meneer Radi­o­fo­nie. Ik heb de over­bo­di­ge let­ter met zweep­sla­gen de laan uit­ge­stuurd.

 8. GDB schreef:

  Heer Maan­zand,
  Ik ben een zon­dag­poe­per­tje. Afge­lo­pen zon­dag dus. Ahe­um…
  Met vrien­de­lij­ke sproet­jes,
  GDB

 9. Yuri schreef:

  Heer GDB. That’s a litt­le more infor­ma­ti­on than i nee­ded.
  Maar dat kan van uw eer­ste reac­tie hier­bo­ven wel­licht ook gezegd wor­den.

 10. GDB schreef:

  Ik ben tame­lijk hope­loos tot niet meer te red­den. Het is erg en niet anders. Het spijt me.

 11. vince schreef:

  yuri ik heb ook nog ergens video­ma­te­ri­aal van jou lig­gen

 12. Yuri schreef:

  Mer­de! Is het bezwa­rend mate­ri­aal? Ik zal er eens om komen, voor het in de ver­keer­de han­den valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *