Gedaan

Zon­der in over­dre­ven gesnot­ter te ver­val­len, mel­den wij u – met een men­ge­ling van droe­fe­nis en trom­pet­ge­schal – het schie­lijk over­lij­den van meneer Yuri Maan­zand. Uit zijn laat­ste adem maak­ten wij een sum­mier dank­woord op, gericht aan al zijn lezers en rea­geurs. Ter­wijl een doods­reu­tel aan zijn keel­gat ont­snap­te, ging zijn mid­del­vin­ger een laat­ste keer omhoog, waar­na hij dit ein­di­ge tra­nen­dal voor een bour­gon­di­sche eeu­wig­heid ver­ruil­de. Een eeu­wig­heid in het gezel­schap van 666 maag­den en met de nieu­we AC-DC op de ach­ter­grond.

R.I.P.

Maar de dood is natuur­lijk nooit echt het ein­de. Heel bin­nen­kort zal u op deze plek kun­nen genie­ten van wat Yuri ach­ter­liet. Wat dat is, weten enkel een hand­vol trou­we inge­wij­den. Voor­lo­pig hoeft u enkel te ont­hou­den dat het een rebir­thing zal wor­den die zijn weer­ga niet kent.

Laat dus die inni­ge deel­ne­ming zit­ten waar de zon niet schijnt, en kom een keer­tje terug tij­dens de eer­ste dagen van 2009. U zal het zich niet bekla­gen god­ver­dom­me.

Als u het toch niet kunt laten: nota­ris Gon­dolf Born­a­ploef houdt hier­on­der een rouw­re­gis­ter open. Hij ver­neemt graag wat die dek­sel­se meneer Maan­zand in de afge­lo­pen jaren voor u bete­kend heeft. Dat geldt ook voor fans van de fami­lie Pfaff.

Lees ook Yuri wie?

53 reacties

 1. spekvriend schreef:

  In pea­ce, Maan­zaand. In pea­ce.

 2. Licht schreef:

  Dat is spij­tig, maar ook hoe­ra hoe­ra.

 3. freaq schreef:

  Het is het decen­ni­um van de come­backs, tegen­woor­dig, dus ik heb er een goed oog in!

 4. maarten schreef:

  Tot bin­nen­kort, dan!

 5. Endelamangen schreef:

  *effe por­ren met het stok­s­ke*
  …’road­kill’ op de infor­ma­tie­snel­weg…

 6. roosje schreef:

  phoe—nix

 7. mIKe schreef:

  Goe­de reis, mijn waar­de! Goe­de ver­rij­ze­nis.

 8. esther schreef:

  Ster­ven is slechts een reis naar een ande­re gedaan­te. Tot ziens dus in 2009!

 9. Bert schreef:

  de Maan­zand is dood !
  lang leve de Maan­zand !

 10. Ilse schreef:

  Ben ook gestor­ven, doet goed he?

 11. Ilse schreef:

  Shit, nu was ik daar­net num­mer 13, zou dat onge­luk bren­gen? Vlug een num­mer 14 maken.

 12. Tabé dus.

  (en wat doet die minie­me smi­ley daar hele­maal onder­aan de pagi­na? Kan het hier dan nooit eens gewoon sim­pel en een­vou­dig seri­eus en enkel­vou­dig zijn?

  (?!?!!!)

 13. HENKIIIEEE schreef:

  ?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?

  wat is dit?

 14. blondje met appendixlitteken schreef:

  Zon­der hart­slag, met geblok­keer­de stem­ban­den en met nat­te ogen laat ik uw bericht over mijn net­vlies glij­den.

  Dat het maar gauw 2009 is.

 15. Carmen schreef:

  Dat heb­ben we dan ook alweer gehad.

 16. karen schreef:

  ik kijk uit naar het ein­de van het pijl­tje…

  (en hoop stie­kem ooit toch het ver­volg op het ver­haal van de prin­ses te kun­nen lezen)

 17. Salinger schreef:

  Ik was altijd al meer voor het leven na de dood!

 18. Het (Schoonste) zusje schreef:

  Mag ik even melig zijn?
  Ik geef een knuf­fel en een schou­der­klop en ik kijk met een blije,waterige blik uit naar de toe­komst. Naar wat u toe komt.

 19. Jozef schreef:

  Ik kijk al vol ver­wach­ting uit naar wat de eer­ste dagen van 2009 ons zul­len bren­gen. Maan­zand mag dan wel over­le­den zijn, hij houdt de span­ning er nog steeds in. Hou­doe!

 20. Marina schreef:

  De fir­ma Kleenex zal er wel bij varen.
  Dag Yuri…

 21. Paul schreef:

  En ligt het aan mij, of ligt Zezun­ja er ook uit?

 22. Zezunja schreef:

  Zezun­ja is geveld door een zui­ver tech­nisch, doch hard­nek­kig griep­je.

 23. Kabloenger schreef:

  Wat ik gezien heb van Yuri Maan­zand is niet weg, kzalt nie ver­ge­ten,

  mis­schien kun­ne we nog es ooit iets samen doen …

  Leve de kom-bek !

 24. Heer Maan­zand,
  U was een van de men­sen die mij heeft leren blog­gen.
  Ik zeg u geen vaar­wel, maar wel tot ziens.
  De Drs.

 25. Hanneke schreef:

  En waar haal ik nu mijn weke­lijk­se ”Hoera”-momentje van­daan?

  Ver­dul­le­me.

 26. Nele schreef:

  Y.M. dood… leve W.D.!

 27. Maarten schreef:

  Ik geloof in rein­car­na­tie ’:)

 28. Mireille schreef:

  Op kot me nen dooie!!!!!!!!!!!!

 29. Rutger schreef:

  Jezus, ik dacht echt twéé secon­den dat je echt dood was.

 30. Noynourfe schreef:

  Dat u er niet meer bent, boei­en. Het ont­bre­ken van uw rea­geurs is las­ti­ger. Zon­der boom geen blaad­jes.

 31. Rose schreef:

  Nou, dat wordt dan mijn eer­ste ’goe­de voor­ne­men’ voor het jaar 2009. (En ik doe niet eens aan goe­de voor­ne­mens, ver­do­rie.)

 32. Salinger schreef:

  Zeg niet dat ook gij een kar­tel gaat begin­nen éh!

 33. estino schreef:

  zoals ze in mijn land ple­gen te zeg­gen: ”mô gow zeh! der zîn gèn zeke­re­den mè” ofte: moge het u wel gaan in uw naken­de reïn­car­na­tie, mijn eer­bied­waar­di­ge ex (u weet wel wat).

 34. treiner schreef:

  bij mijn eer­ste bezoek aan meneer maan­zand valt ie voor mijn neus al dood

 35. Jelle schreef:

  God­ver­dom­me, en net nu ik hier uw gedicht­jes wou door­stu­ren aan iemand :(:(:(

 36. Hanneke schreef:

  Het zijn al de eer­ste dagen van 2009… ik wacht af (:

 37. urbain alpain schreef:

  Ik vond die repli­ca van de fal­lus van Sam Goor­is op uw zerk­je wel gei­nig. Het ver­zacht­te de pijn iet­wat, zeg maar.

 38. maharal schreef:

  Dus de engel des doods kwam en je was weg…
  Triest.

  Maar zeg eens, als je weg was toen ie kwam, hoe kon ie jij mee­ne­men?
  Tiens tiens.

 39. Els schreef:

  Ik wacht vol onge­duld;

 40. Wieteke schreef:

  Ik vind geloof ik wel dat de eer­ste dagen van 2009 voor­bij zijn nu..

 41. Simeon schreef:

  Vol­gens mij is hij één van die men­sen die enorm ver­be­terd met zijn dood.

 42. Lien schreef:

  Ze heb­ben je vries­kist toch niet per onge­luk op 2090 inge­steld, he?

 43. Hanneke schreef:

  Is het te laat voor rea­ni­ma­tie?:’(

 44. Hanneke schreef:

  Yuri, nu vind ik het niet meer grap­pig:( Het is al febru­a­ri!

  Je zou toch niet echt over­le­den zijn?

 45. Paul schreef:

  *trap­pelt van onge­duld*

 46. Paul schreef:

  Waar blijft die weder­op­stan­ding?
  Er hangt hier een digi­ta­le lijk­lucht.

 47. bertbart schreef:

  ”… en kom een keer­tje terug tij­dens de eer­ste dagen van 2009. U zal het zich niet bekla­gen god­ver­dom­me.”

  Ik weet het! Yuri komt hele­maal niet terug… Zijn ziel­tje zal daar­en­te­gen een keu­ken­ro­bot ver­lo­ten onder alle men­sen die onder­tus­sen het rouw­re­gis­ter gete­kend heb­ben.

 48. stien schreef:

  gek hoor zo hele­maal weg

 49. Hanneke schreef:

  Ik mis je.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *