De laatste doet het licht uit

Ge moet niet droe­vig zijn.
Ge moet niet wenen en ge moet niet innig deel­ne­men.
Ge moet niet treu­ren omdat ge denkt dat het over is.
Ge moet mij niet vast­pak­ken en zeg­gen dat ge mij gaat mis­sen.
Ge moet geen tra­nen laten.
Ge moet geen lied­jes zoe­ken vol bete­ke­nis.

Ge moet vro­lijk zijn en lachen.
Ge moet de zons­on­der­gang tege­moet wan­de­len.
Ge moet uw lief kus­sen en zeg­gen dat ge goes­ting hebt.
Ge moet kof­fie drin­ken.
Ge moet vrien­den maken en samen de nacht kapot mep­pen.
Ge moet geen kans onbe­nut laten.
Ge moet een lied­je zin­gen waar ge de tekst niet van kent.

Ge moet zin­nen maken die begin­nen met als.
Bij­voor­beeld.
Als het don­ker is, moet ge kaar­skes bran­den.
Als ge het koud hebt, moet ge uw lief nog een keer kus­sen.
Als het win­ter is, moet ge pro­tes­te­ren.
Als het druk is, moet ge ont­snap­pen.
Als het op is, bestelt ge nog een rond­je.
Als het gedaan is, moet ge de gene­riek niet onder­bre­ken.

En als het dood is, moet het ster­ven.

(Yuri Maan­zand, vrij­dag 24 okto­ber 2008)

6 reacties

 1. Het (Schoonste) zusje schreef:

  En als ’t schoon is, moet ge een beet­je stil wor­den.

 2. Roezemoezen schreef:

  Als het levend is, moet je het omhel­zen.

 3. Lilimoen schreef:

  Dit is zo mooi geschre­ven.

 4. Frank schreef:

  Prach­tig, Yuri Maan­zand!

 5. Hanneke schreef:

  En als het waar is, moogt ge hui­len.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *