Otters

A: Kijkt gij naar Lost?
B: Wat?
A: Of ge naar Lost kijkt. De serie. Lost.
B: Ja. Soms.
A: Soms?
B: Ja ik bedoel. Het is al efkes gele­den. Maar ik heb wel es geke­ken.
A: Welk sei­zoen?
B: Kweet­nie. Drie of vier denk ik.
A: Oh mano­man. Der staat u nog wat te wach­ten maat.
B: Hoe­zo? Waar zit gij mis­schien?
A: Ik ben net aan sei­zoen zes begon­nen. Ban­ge­lijk.
B: Is het nog te vol­gen?
A: Tuur­lijk. Waar­om zou het niet te vol­gen zijn?
B: Ik vind het nog­al inge­wik­keld.
A: Tja. Als ge ’t nie snapt.
B: Snapt gij het dan?
A: Yep.
B: Alles?
A: Bij­na.
B: Amai.
A: Zo moei­lijk is dat niet zul­le.
B: Ik blijf toch vaak op mijn hon­ger zit­ten.
A: Hoe­zo?
B: Gewoon. Dat hele con­cept van tel­kens een klein beet­je infor­ma­tie en dan weer ne cliff­han­ger.
A: Dat is toch ple­zant maat.
B: Ik vind dat niet altijd even ple­zant.
A: Maar ’t is toch span­nend?
B: Jawel, maar ge moet zoveel ont­hou­den.
A: Dat is waar.
B: Hoe doet gij dat dan?
A: Wat?
B: Alles ont­hou­den.
A: Ik heb daar een truuks­ke voor.
B: Een truuks­ke?
A: Ja. Een boeks­ke.
B: Een boeks­ke?
A: Een boeks­ke. Daar schrijf ik alles in op.
B: Wat schrijft ge op?
A: Gewoon. Alles eigen­lijk.
B: Alles?
A: Ja nee niet alles natuur­lijk. Maar wel alles wat belang­rijk genoeg is.
B: Ah.
A: En zo ont­houd ik dat.
B: Maar geef es een voor­beeld. Van wat ge dan opschrijft.
A: Wel, neem nu Jack.
B: Jack?
A: Ja Jack. Ga nu niet zeg­gen dat ge niet weet wie Jack is, he maat.
B: Is dat die chi­rurg die zich nooit moet sche­ren?
A: Die moet zich wel sche­ren.
B: Nee hoor. Die moet zich nooit sche­ren.
A: Maar ieder­een moet zich sche­ren. Allez, alle man­nen dan.
B: Maar ik heb Jack zich nog nooit zien sche­ren.
A: Ja jezus, dat hoeft toch ook niet.
B: Ik vind dat niet rea­lis­tisch. En hij moet ook nooit naar de kap­per. Ter­wijl hij daar al zoveel jaar op dat eiland rond­hangt met een blin­kend kap­sel.
A: Dat doet er toch niet toe, maat. Ge kunt toch ook niet alles in beeld bren­gen. Sebiet gaat ge nog zeg­gen dat Jack nooit moet gaan schij­ten.
B: Ja, raar he.
A: Nee dat is hele­maal niet raar maat. Ze kun­nen toch niet elke boer en elke scheet van al die acteurs in het sce­na­rio gaan zet­ten? Dan zou­den ze zes­hon­derd sei­zoe­nen nodig heb­ben.
B: Ja dat is waar. Maar toch vind ik het raar dat Jack zich nooit moet sche­ren.
A: Okee okee. Vindt gij maar wat ge wilt.
B: Sor­ry zul­le.
A: Wat was ik aan ’t zeg­gen?
B: Van Jack. En wat ge dan opschrijft in uw boeks­ke.
A: Ah ja. Jack. Wel. In sei­zoen drie zit Jack bij de others. En die heb­ben.
B: De otters? Welk otters?
A: Geen otters suk­kel. Others. O‑thers.
B: Ik heb hele­maal geen otters gezien.
A: Het zijn ook geen otters maat. Het zijn the others. In ’t engels.
B: Dat is het­zelf­de.
A: Wat is het­zelf­de?
B: Otter. In het engels is dat ook otter.
A: Fok zeg. Met u valt ook niet te klap­pen.
B: Sor­ry zul­le.
A: Wat was ik aan ’t zeg­gen.
B: Van Jack.
A: Ja Jack. Wel, op zeker moment heb­ben ze die gevan­gen gezet. Weet ge dat nog?
B: Euh. Nee.
A: Jawel jawel. Want ze heb­ben Kate en Sawy­er ook te pak­ken.
B: Wie?
A: Kate. En Sawy­er. Die moet ge toch ken­nen?
B: Is dat die gast die heel de tijd die cij­fer­kes moet intik­ken?
A: Maar nee, dat is Des­mond.
B: Ah ja, die met zijn schots accent.
A: Ja die. Maar daar heb ik het nu niet over.
B: Ik vind het alle­maal maar inge­wik­keld zul­le.
A: Niet als ge alles opschrijft.
B: Och. Daar heb ik het geduld niet voor.
A: Dat is min­der werk dan ge denkt. En ach­ter­af zijt ge daar heel blij mee.
B: Maar zo belang­rijk vind ik dat alle­maal niet.
A: Par­don?
B: Dat ik dat niet zo belang­rijk vind dat ik alles ga opschrij­ven.
A: Niet belang­rijk? Het gaat hier wel over één van de aller­fok­king­bes­te series die ooit gemaakt zijn he maat.
B: Dat zegt gij.
A: Dat zegt ieder­een dom­me.
B: Wacht es.
A: Wat?
B: Ik hoor iets.
A: Wat?
B: Kweet­nie. Als­of er ergens gas ont­snapt.
A: Gas?
B: Zijt es stil.
A: Ik hoor niks
B: Jawel. Het komt uit de gang.
A: Uit de gang?
B: Der komt pre­cies rook van­on­der de deur.
A: Rook? Waar?
B: Daar. Ach­ter u. Zwar­te rook.

4 reacties

 1. Jannie schreef:

  aan­staan­de vrij­dag de twee aaaal­ler­laat­ste!
  en dan kun­nen we alles nog eens rus­tig gaan over­den­ken ;-)

 2. SveN schreef:

  Fer­vent serie­kij­ker, maar hier voel ik me toch een beet­je B. Zo gewel­dig is het alle­maal niet, voor­al héél lang­dra­dig. En slecht geac­teerd!

 3. Lore schreef:

  Hila­risch:)
  Zelf heb ik nog nooit geke­ken. Dat maakt mij zeker C. Zijn­de: de bui­ten­staan­der.

 4. tomasz schreef:

  Ik heb net 1000 reac­ties her­le­zen. Dat duurt opmer­ke­lijk lang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *