Kerstmis is voor homo’s

Naar het schijnt heb­ben we sinds kort een nieu­we aarts­bis­schop. Ik vind zelf niet echt dat we er een­tje nodig heb­ben, maar bon. In febru­a­ri wordt door­gaans over­al te lan­de car­na­val gevierd, dus zo gek is het nu ook weer niet.

De man heet André Léo­nard en naar het schijnt heeft hij het niet zo op hole­bi’s. Homo­fie­len heb­ben vol­gens hem een blok­ka­ge ont­moet in hun psy­cho­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling, wat hen abnor­maal maakt (bron). Met zo’n mening is het natuur­lijk mak­ke­lijk om het ver te schop­pen in het chris­ten­dom. Ik heb bij­voor­beeld nog nooit iets onaar­digs over homo’s gezegd, met als gevolg dat ik het niveau van mis­die­naar in de kerk van Schak­ke­broek niet heb kun­nen over­stij­gen. For the record: dat mis­die­naar­schap duur­de wel­ge­teld drie weken. Ik kan met ande­re woor­den niet tip­pen aan het pal­ma­res van Mon­seig­neur Léo­nard.

Maar geluk­kig hoeft dat ook niet zo nodig. Mijn chris­te­lij­ke ambi­ties heb ik reeds lan­ge wij­le opge­bor­gen waar ze thuis­ho­ren: in een groen GFT-zakske. Ik zou hoge bomen kun­nen opzet­ten over hoe ik vind dat er wei­nig ver­schil is tus­sen het chris­ten­dom en pak­weg sci­en­to­lo­gy, of hoe ik krie­bels krijg van kerk­dien­sten en bid­den­de men­sen. Eigen­lijk vind ik dat aan­han­gers van wel­ke reli­gie dan ook een blok­ka­ge heb­ben ont­moet in hun psy­cho­lo­gi­sche ont­wik­ke­ling, wat hen abnor­maal maakt. Behal­ve dan mis­schien de vol­ge­lin­gen van het pas­ta­fa­ri­a­nis­me.

Maar meer woor­den ga ik van­daag aan onze nieu­we aarts­bis­schop en zijn kabou­ters niet vuil­ma­ken. Inte­gen­deel, ik ga de muziek laten spre­ken. En omdat het chris­ten­dom mij niks te dic­te­ren heeft, laat ik een hele hoop olij­ke kerst­lie­de­ren de dienst uit­ma­ken. Want het mag god­ver­dom­me toch elke dag Kerst­mis zijn, zeker?

Van­af nu kan u zich­zelf dus het hele jaar rond naar hoge­re sfe­ren kata­pul­te­ren met onder­staan­de col­lec­tie tijd­lo­ze lied­kunst. En ter­wijl u vroom zit te luis­te­ren hoe de piep­jon­ge Michael Jack­son zijn moe­der met de Kerst­man ziet vozen, mag u gerust een glaas­je onge­wij­de wijn ter hand nemen. En mij­me­ren over hoe André Léo­nard uw leven kan ver­rij­ken.

Wed­den dat dat mij­me­ren van kor­te duur is?

(Klik op de afbeelding voor een stapel onsterfelijke kerstkrakers)

(Klik op de afbeel­ding voor een sta­pel onster­fe­lij­ke kerst­kra­kers)

The Jack­son 5 – I Saw Mom­my Kis­sing San­ta Claus
Sha­kin’ Ste­vens – Mer­ry Christ­mas Eve­ry­o­ne
Otis Red­ding – Whi­te Christ­mas
Nat King Cole – The Christ­mas Song (Mer­ry Christ­mas to You)
Judy Gar­land – Have Yourself A Mer­ry Litt­le Christ­mas
Joh­n­ny Mathis – It’s Begin­ning To Look A Lot Like Christ­mas
Joh­n­ny Cash – Blue Christ­mas
Frank Sina­tra – The Twel­ve Days Of Christ­mas
Bren­da Lee – Roc­kin’ Around the Christ­mas Tree
Louis Arm­strong – Win­ter Won­der­land
Jose Feli­ci­a­no – Feliz Navi­dad
The Jack­son 5 – San­ta Claus Is Coming To Town
Gene Autry – Fro­sty The Snow­man
Frank Sina­tra – Jin­gle Bells
Otis Red­ding – Mer­ry Christ­mas, Baby
Elvis Pres­ley – Here Comes San­ta Claus
Ella Fitz­gerald – Rudolph, The Red Nosed Rein­deer
Eart­ha Kitt – San­ta Baby
Dean Mar­tin – Baby, It’s Cold Out­si­de
Bing Cros­by – Sil­ver Bells
Bren­da Lee – Jin­gle Bell Rock
Andy Wil­li­ams – It’s The Most Won­der­ful Time Of The Year
Elmo & Pat­sy – Grand­ma Got Run Over By A Rein­deer

5 reacties

 1. spekvriend schreef:

  Mooie com­pi­la­tie! Ik mis alleen nog deze hete­ro­sek­su­e­le arties­ten:

  * Sla­de: http://www.youtube.com/watch?v=0A8KT365wlA

  * Bri­an Set­zer: http://www.youtube.com/watch?v=DUyQdolNop0

 2. Wannes schreef:

  Ik weet het. André kon zich niet vin­den in de kos­tu­me­ring van Sla­de – in tegen­stel­ling tot mijn ver­wach­tin­gen…

 3. Noynourfe schreef:

  GFT? Moet zoiets niet bij het klein che­misch afval? KCA bekt wel min­der, in zo’­ne text, dat is waar…

 4. Johan schreef:

  Nocht­hans heeft die Léo­nard wel wat weg van The Fly­ing Spa­ghet­ti Mon­ster… Al twij­fel ik eraan dat hij ook bal­len heeft.

 5. Wannes schreef:

  Kaas daar­en­te­gen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *