April 2013: de harige clochard op mijn vensterbank

We roken aan de toppen en we voelden aan het dal.

We roken aan de top­pen en we voel­den aan het dal.

We wan­del­den door de ber­gen van een land zon­der ber­gen.
We roken aan de top­pen en we voel­den aan het dal.
Ge kent dat wel – of ten­min­ste, ik mag hopen dat ge dat wel kent – het gevoel dat elke klei­ne flut­boom een kadootje is omdat ge veel te lang tus­sen vier muren aan uw car­ri­è­re hebt zit­ten knut­se­len.

Geen muren, geen knutselen, geen carrière.

Geen muren, geen knut­se­len, geen car­ri­è­re.

We doen alle­maal voort­du­rend of dat het belang­rijk­ste is.
Vier muren en een car­ri­è­re.
En af en toe wilt ge weg.
Geen muren, geen knut­se­len, geen car­ri­è­re.
Ge wilt weg, weg naar de ber­gen van een land zon­der ber­gen.
Om te gaan rui­ken, te gaan proe­ven en te gaan voe­len.
Lang hoeft dat niet per se te duren.
Maar af en toe moet ge weg.

Wij gin­gen weg.
Niet lang, niet lang genoeg, maar wel weg.
Weg, kort maar prach­tig.

Weg, kort maar prachtig.

Weg, kort maar prach­tig.

Toen we weer thuis waren, ging hij dood.
De ron­ken­de brok geluk­za­lig­heid die mijn schoot kon doen smel­ten.
De besmet­te­lij­ke sla­per die ons huis leer­de spin­nen.
De hari­ge clo­chard op mijn ven­ster­bank.
Hij viel in slaap om nooit meer wak­ker te wor­den.
Sinds­dien sta­pel ik de ven­ster­bank meters­hoog vol met rom­mel en ande­re rom­mel.
Maar zo werkt dat niet.
Een lege ven­ster­bank is een lege ven­ster­bank.

Een lege vensterbank is een lege vensterbank.

Een lege ven­ster­bank is een lege ven­ster­bank.

Ver­der gebeur­de er niet veel toen.
Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waar­door mijn stad op Tene­ri­fe leek.
Ik hou niet van Tene­ri­fe dus ik keek vlug weer naar de grond.
Op de grond had iemand een bad geno­men.
Iemand anders had zijn kof­fie­zet laten staan.

Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waardoor mijn stad op Tenerife leek.

Ik zag de lucht boven een gebouw in mijn stad waar­door mijn stad op Tene­ri­fe leek.

Op de grond had iemand een bad genomen.

Op de grond had iemand een bad geno­men.

Iemand anders had zijn koffiezet laten staan.

Iemand anders had zijn kof­fie­zet laten staan.

1 reactie

  1. Kristien schreef:

    Zo schoon Wan­nes!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *