Versnelling

Waarschuwing

Waar­schu­wing

Aan de voet van de berg stond een bord­je met een waar­schu­wing.
We wan­del­den omhoog zon­der te scha­ke­len.
We waren heel tevre­den over onze stap­voet­se ver­snel­ling.
In het bos op de berg trof­fen we een schaap.
Het schaap had ook geen zin om te scha­ke­len.
Hij keek ons min­zaam her­kau­wend aan.
Zijn ver­snel­lings­bak had hij jaren gele­den ergens in de berm laten lig­gen.

Hoi schaap

Hoi schaap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *