Godmiljaar toch

Ik kan alleen maar schel­den. Ik heb pijn aan mijn ver­trou­wen. Mijn hoop op een bete­re wereld jeukt gelijk zot. Ik kan alleen maar schel­den. Ik kan alleen maar schel­den.

Al de hele week kan ik alleen maar schel­den. God­mil­jaar toch, kut­re­ge­ring. Stomp­zin­ni­ge, con­ser­va­tie­ve, machts­wel­lus­ti­ge poli­ti­ci van mijn voe­ten. Ondoor­dacht aso­ci­aal intriest regeer­ak­koord. Van elk nieuws­be­richt krijg ik het vlie­gend schijt. Ik wil weg­krui­pen in een hol­le­ke onder een steen en met dat hele stom­me regeer­ge­doe niks meer te maken heb­ben. Dit is niet mijn land. Dit is niet mijn rege­ring. Gij bepaalt niet hoe ik mij voel. Stom­me bela­che­lij­ke kut­re­ge­ring. Gepri­vi­li­geer­de poli­ti­ci van mijn klo­ten. God­mil­jaar toch. Het schurft krijg ik ervan. Ik kom vloek­woor­den te kort. Ik kom vloek­woor­den te kort. Ik kom vloek­woor­den te kort.

Al de hele week kom ik vloek­woor­den te kort. Onze nieu­we minister-president (die – for the record – niet mijn minister-president is) maakt alle ver­moe­dens uit het ver­le­den waar: hij is een gepri­vi­li­gi­eer­de recht­se trol en hij ver­dient het niet om dit stuk grond te bestie­ren. Dit stuk grond, ja, zo noem ik het. Flik­ker toch op met je kut­na­tie. En je bedreig­de iden­ti­teit. Ik spuw op mijn iden­ti­teit. Dat gaat zo. Ik ga mid­den op de gro­te markt van Brus­sel staan (daar waar ze alle talen van de wereld spre­ken), en ik tuf omhoog de lucht in. Ik blijf staan en ik roep kijk Jan voi­ci mon iden­ti­té, do you see it Jan? En dan valt er zomaar uit de lucht een klod­der tuf par­does op mijn iden­ti­teit. Het is mijn iden­ti­teit en ik doe er mee wat ik wil. Het is mijn tuf en ik maak mijn eigen canon. Mijn tuf, mijn canon.

Er zei iemand dat ik niet zo boos moet doen. Dat ik niet zo moet schel­den want dat helpt de zaak ook niet voor­uit. En dat wil ik best gelo­ven, en mis­schien hou ik op een dag op met schel­den, maar dit is een rouw­pro­ces. De fase van aan­vaar­ding heb ik nog lang niet bereikt, en dit is de fase van kwaad zijn en schel­den. Ik woon hier, Jam­bon. Ik woon hier god­ver­dom­me, op dit prach­ti­ge stuks­ke grond. En gij schijt erop. Gij denkt dat ik debiel ben. Gij gaat op uwe met stront gebouw­de troon zit­ten, ge draait u om naar het volk en ge steekt uw broek naar bene­den. En dan gaat ge schij­ten. Uren­lang, dagen­lang schijt ge de meest inspi­ra­tie­lo­ze dom­me­praat in het rond en dat noemt ge dan regeer­ak­koord. En dan zit­ten de lang­ver­wach­te begro­tings­cij­fers nog ergens vast in uw dik­ke darm. Gij schijt op mij en ik zou niet mogen schel­den? Hou toch op. Als deze rege­ring een toi­let was dan ging ik in de wei kak­ken.

En dan nog, ik heb dat nodig. Schel­den en tie­ren. Ik moet ven­ti­le­ren. Ik ben een tole­ran­te jon­gen. Ik heb een pro­gres­sie­ve inborst. Ik geloof in diver­si­teit, in de kracht van natuur en ik vind dat geld over­ge­waar­deerd wordt. En dan komt gij, Jan Hesp, en ge beweert het omge­keer­de. Van­af nu gaan we het zo doen, Dae­men. Alles wordt into­le­rant. Con­ser­va­tief. Diver­si­teit bestaat niet en als het bestaat, dan is het mis­lukt. De natuur stinkt en cen­ten cen­ten cen­ten. Geld geld geld. Men­sen? Neu jom. Geld cen­ten geld en alle vreem­de­lin­gen bui­ten. Zo doen we dat van­af nu. Met een dom­me kut­re­ge­ring waar maar drie vrou­wen in zit­ten. Nog zoiets. Drie vrou­wen. Hoe­zo is dat repre­sen­ta­tief? Ik zei het deze week al vaak tegen mijn tee­vee, maar ik blijf het zeg­gen: flik­ker toch een eind op Jam­bon. Ga god­ver­dom­me ergens in Bras­schaat op een mest­hoop­ke zit­ten schij­ten en boet­seer daar uw kut­re­ge­ring. Maar blijf weg uit mijn hoofd en uit mijn hart. Met alle Vla­me­ne­zen maar niet met den deze.

God­ver­fuc­king kut­zooi.

[Dis­clai­mer. Pff. Ik lees dit terug en ik denk Djee­zes Dae­men. Wat een infan­tiel gelul. Onsa­men­han­gend ook. Wel uit mijn hart. Ik zou het kun­nen weg­ha­len want onzin. Bag­ger. Maar fok it. Bag­ger dan maar. Soms is bag­ger het eni­ge wat er is.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *