Categorie: Poëzie

Gerard A.P. Terschelling

Als ado­les­cent werd Ter­schel­ling steeds excen­trie­ker. Zo ging hij vaak ’s zon­dags rond een uur of zes in de och­tend op het Onze-Lieve-Vrouweplein in Maas­tricht luid­keels auto­bi­o­gra­fi­sche gedich­ten scan­de­ren.

Ik ben zo bang

en dat ik dan over­val­len zal wor­den
door aller­lei com­pleet irra­ti­o­ne­le ang­sten zoals onei­rog­mo­fo­bie

Feest

Ik druis met mijn kop tegen fees­ten.

Ik ben een vriend van de poëzie

Niet dat u iets hoeft terug te zeg­gen, maar ik wil gewoon één keer het gevoel heb­ben een ech­te ido­la­te bak­vis te zijn.

Wat ik over hem kan vertellen

Hij kent altijd een kor­te­re weg om ergens te gera­ken
Hij delft in het ver­le­den bij gebrek aan inspi­ra­tie
Al zijn pogin­gen om bui­ten­land­se accen­ten te imi­te­ren klin­ken het­zelf­de

Ik zie u graag

Ik zie de gene­geer­de drang om lang uit te sla­pen in uw ogen als ge voor­bij­fietst.

Brak

Yuri publi­ceert (sort of)

Ondicht

Een rock­groep is geen kwan­sel­duif but I love drum and bass

Associatiestroom-voorziening

Toen ik van­och­tend over mijn beek­je stap­te er een eek­hoorn­tje in draf over de brug der zuch­ten is niet altijd een teken van ver­ve­ling …

Skydiven

ik droom­de vroe­ger dat ik vlie­gen kon