Tags: jan jambon

Godmiljaar

Godmiljaar toch

Ik kan alleen maar schel­den. Ik heb pijn aan mijn ver­trou­wen. Mijn hoop op een bete­re wereld jeukt gelijk zot. Ik kan alleen maar schel­den. Ik kan alleen maar schel­den. Al de hele week kan ik alleen maar schel­den. God­mil­jaar…

Niet mijn premier

Niet mijn premier

Bes­te Jan Jam­bon, Het is mis­schien wat vroeg, maar ik zou me graag alvast wil­len inschrij­ven voor het nieu­we inbur­ge­ringstra­ject waar­over ge het hebt in uw kakel­ver­se inte­gra­tie­no­ta. Ik krijg name­lijk steeds vaker het gevoel dat ik hier niet thuis­hoor…